Petani Digital adalah wadah untuk mengajak anak muda menjadi petani keren!

Kesadaran akan minimnya minat dari generasi milenial untuk bertani dan enggan menjadi seorang petani. Efeknya adalah di masa akan datang, Indonesia akan kekurangan petani.

Hal sederhana itu yang menjadi cikal bakal lahirnya Petanidigital.id

Let’s Be Young Agripreneur!

Petani Digital